دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران)

دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران)
رشته تحصیلی : فایل

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 18

حجم فایل (به کیلوبایت) : 35

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

 

ردیف

عنوان

توضیحات

1

تعیین الزامات HSE

-   بكارگیری مواد و مصالح مجاز( رعایت استاندارد تجهیزات ، سازه ها وغیره )o

-   ارائه گزارشات پیشرفت پروژه، اعمال و مواد ناایمن، حوادث و ...) o

-   تعیین میزان شایستگی افرا از نظر تجربه و آموزش ) o

-   رعایت مقررات و قوانین بیمه های درمانی و تأمین اجتماعی كاركنات تحت نظر خودo

-   رعایت مقررات منع ادامه فعالیت ( در صورت ادامه اعمال خطرناك كارفرما می تواند كار را متوقف نماید) o

-   دفع اصولی ضایعات ناشی از فعالیت های پروژه مطابق با استانداردها o

-   رعایت موارد لازم برای تحویل محل پروژه به حالت اولیه ( استقرار مجدد سایت ) o

 

 

2

كلیه فضاها و مناطق خطرناك و همچنین فعالیتهایی كه می توانند در صورت عدم رعایت استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه حادثه آفرین باشند ، تعیین شده و پیمانكار از آن اطلاع دارد o

 

3

حق توقف فعالیت پروژه توسط كارفرما (‌درصورت ادامه اعمال خطرناك كارفرما می تواند كار را متوقف نماید) o

 

4

تعیین اسامی و سمت افرادی كه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عدم رعایت قانون متوجه آنهاست o

 

5

كلیه محدودیت ها و ممنوعیت ها در رابطه با پروژه  مربوطه بطور شفاف در اسناد آورده شده است .

(توسط كارفرما به پیمانكار بطور دقیق اعلام شده است و پیمانكار از آنها اطلاع كامل دارد ) o

 

دید اجمالی به مطالب فایل حاضر:

نگاه كلی بر مراحل مختلف پروژه

مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد :

مرحله دوم : از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه 

فرم شماره 1:

اسناد مناقصه برای قرادادهای كوچك

فرم شمارة‌2

اسناد مناقصه برای قراردادهای بزرگ

فرم شمارة‌3

عناوین جلسة Kick of Miting

فرم شماره 4

برچیدن كارگاه Demobilization

بخشنامه ها و مقررات موجود در شركت ملی نفت

 به منظور پیاده سازی HSE در قراردادها 

شواهد و مستندات مبنی بر عدم پیاده سازی مقررات HSE در

برگزاری مناقصات و پروژه های شركت ملی نفت 

پیشنهادات جهت اجرایی نمودن مدیریت HSE پیمانكاران

و لزوم تشكیل كمیته ارزیابی HSE در برگزاری مناقصات 

ارزیابی ماتریكس ریسك

 تعریف عواقب شدت ریسك 

راهنمای ارزیابی HSE پیمانكار : سیستم امتیاز دهی