پروژه دیدگاه های محیط ها و وابستگی ها و تاثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

پروژه دیدگاه های محیط ها و وابستگی ها و تاثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان پروژه دیدگاه های محیط ها و وابستگی ها و تاثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

دسته : -پاورپوینت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 170 KB

تعداد صفحات : 18

بازدیدها : 210

برچسبها : محیط سازمان ساختار سازمان

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تکامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

پروژه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته

تحقیق نقد و بررسی دیدگاه های اندیشمندان در مورد مفاهیم، تجزیه و تحلیل و تکامل محیط ها و وابستگی های متقابل با سازمان ها و تأثیر آن بر ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان

بخشهایی از متن پاورپوینت

مفاهیم محیط ها

تعریف محیط: به عوامل خارج از سازمان یا نیروهایی که بر عملکرد سازمان ، تأثیر گذاشته و سازمان کنترل کمی بر آن ها دارد و صاحب نظرانی نیز همچون جنرال بیان داشته اند که عالم را در نظر گرفته و زیر مجموعه ی که سازمان را نشان می دهد، از آن جدا کنید، آنچه باقی می ماند محیط است.

تجزیه و تحلیل محیط ها

سطوح محیط ها

شناسایی چهار زیر سطح از سطح بوم شناختی مطرح شده است.

مجموعه سازمان

اولین سطح تحلیل بوم شناختی به مجموعه ی سازمان مربوط است.

ایوان، بلا و اسکات بیان داشتند که موضوع مجموعه سازمان با اقتباز نظر مرتون درباره قیاس مجموعه و نقش تکامل یافته است. مرتون بیان داشته است که یک مقام فردی مانند: مادر نه به یک نقش بلکه به انبوهی از نقشهای گوناگون وابسته به مقامات او نسبت داده می شود. بنابراین یک مادر دارای تعداد نقشهای الزامی و مشخص در قبال فرزندان، دیگر در قبال پدر خانواده، باز هم تعهدات دیگر در قبال معلمان و فرزندان، و از این قبیل است.

سازمان نیز به طور مشابه، در ارتباطات گوناگونی که وابسته به نحوه ی مشخص ساختن طرف های خاص آن سازمان است شرکت می جوید.

هم وابستگی سازمانها و محیط ها به یکدیگر

همانطوری که از تعریف سازمان نمایان است، سازمان یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف، دارای ساختار طرح ریزی شده ی آگاهانه و فعالیت نظام مند و هماهنگ شده که با محیط خارجی ارتباط دارد.

روابط سازمان-محیط: یک چرخهْ بهم وابسته

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید