پرسشنامه باورهای وسواسی OCCWG پرسشنامه باورهای وسواسی OCCWG

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 30 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 174

برچسبها : پرسشنامه باورهای وسواسی مقیاس OCCWG

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه باورهای وسواسی OCCWG

دانلود پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ - مقیاس سنجش بیماران وسواسی، بیماران اضطرابی، افراد سالم OCCWG. (2003)

پرسشنامه باورهای وسواسی توسط OCCWG در سال 2003 ساخته شد. نمره گذاری این پرسشنامه از صفر تا 7 می باشد.رتبه بندی مقیاس از این قرار است 3- خیلی زیاد مخالف، صفر نظری ندارم و 3+ خیلی زیاد موافق.

در پژوهش شمس و همکاران برای محاسبه پایایی همزمان، پایایی ثبات درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 برآورد شد و از ضریب دو نیمه سازی با عنوان همبستگی اصلاح شده 94/0 برآور شد. و از ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی آزمون (r =0/82)نیز برای محاسبه پایایی غیرهمزمان استفاده شد. در مجموع، داده های فوق بیانگر ثبات درونی بالا و همین طور نشان دهندۀ ثبات نمره های آزمون به فاصله زمانی پنج تا 14روز بود. برای برآورد روایی ملاک پرسشنامه همبستگی آن با دو پرسشنامه MOCI و پرسشنامه OCI-R ، محاسبه شد که به ترتیب 57/0 و 50/0 به دست آمد و معنادار بود.

تعداد گویه ها : 44

متغیرها : بیماران وسواسی، بیماران اضطرابی، افراد سالم

آیتم - مولفه

RT - مسئولیت پذیری در مقابل ارزیابی خطر

PC - کمال طلبی در مقابل نیاز به اطمینان

ICT - اهمیت دادن به افکار در مقابل کنترل رفتار

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 4

پرسشنامه باورهای وسواسی

در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می شود با گذاشتن علامت ضربدر (×) در ستون درست و یا غلط موافقت و یا عدم موافقت خویش را با هر مورد در باره خود اعلام نماید. اگر فکر می کند موردی درباره او نه درست نه غلط ،سعی کند به صورت نسبی علامت بزند. اگر وی در موقعیتی قرار نگرفته باشد که ممکن است در یک یا چند مورد آمده باشد، سعی کند بگوید که اگر در آن موقعیت قرار می گرفتم چه می گفتم.

اشاره ای کوتاه به پرسشها:

اگر افکار پرخاشگرانه یا آسیب زا درباره عزیزانم داشته باشم، به این معناست که به طور مخفیانه می خواهم به آنها آسیب برسانم.

داشتن یک فکر ناخواسته جنسی یا تصور آن به این معنی است که من واقعاً می خواهم، آن فکر را انجام دهم.

زمانیکه من خطری را پیش بینی می کنم و برای پیشگیری از آن اقدامی نکنم، پس باید برای هر پیامدی از آن خطر مقصر هستم.

گزینه های پاسخها : کاملا موافقم، تا حدودی موافقم، کمی موافقم، نطری ندارم، کمی مخالفم، تا حدودی مخالفم، کاملا مخالفم

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید