یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی

یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی
رشته تحصیلی : پژوهش ها

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 9

حجم فایل (به کیلوبایت) : 441

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

به طور معمول، فرآیند آموزش و یادگیری از تعدادی تمرینات ثابت، انتقال و ارزیابی مفاهیم و دانش در مورد یک موضوع استفاده می­کند. آموزش، فرایند کسب تغییرات دائمی نسبی در درک، نگرش، دانش، اطلاعات، ظرفیت و توانایی از طریق تجربه است. تغییر می­تواند تصمیم گرفته شود و یا غیر ارادی، برای یادگیری بهتر یا بدتر باشد. فرایند یادگیری یک رویداد شناختی داخلی است. برای کمک به این آموزش و فرایند یادگیری، مهم است که از یک ابزار کامپیوتری قادر به تحریک این تغییرات، استفاده شود. همچنین، مهم است که آن بتواند نقش معتبر داشته باشد و ابزار کمکی برای دانشجو باشد. این عملیات توسط سیستم های کامپیوتری به نام سیستم آموزش هوشمند انجام می­شود. این مقاله استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار پشتیبانی آموزشی توصیف می­کند. با استفاده از سیستم آموزشی هوشمند و منطق فازی، این مقاله، تمام راه­های الکترونیکی، که از نظر آموزشی کارآمد و سازگار با نیاز دانشجویان در گروه و یا به صورت جداگانه است نشان می­دهد.

 

Traditionally, the teaching and learning process uses many exercises fixing, transmitting and evaluating concepts and knowledge about a subject. Learning is the process of acquiring relative permanent changes in understanding, attitude, knowledge, information, capacity and ability through experience. A change can be decided or involuntary, to better or worse learning. The learning process is an internal cognitive event. To help this teaching and learning process, it is important the use of a computer tool able to stimulate these changes. Also, it is important that it can function as validation and helping tool to the student. These functions are performed by computer systems called Intelligent Tutoring Systems. This paper describes the use of artificial intelligence techniques as a teaching support tool. Using Intelligent Tutoring Systems and Fuzzy Logic, this paper shows, through electronic ways, that teaching will be more efficient and adapted to students necessities, in group or individually.