بررسی خواص زیر مدول های اول و خواص -M رادیكالها قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده

بررسی خواص زیر مدول های اول و خواص -M رادیكالها قضایای مربوط به -R مدول های متناهیاً تولید شده
رشته تحصیلی : ریاضی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 82

حجم فایل (به کیلوبایت) : 612

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب
چكیده    1
مقدمه    2
فصل اول:
هدف، پیشینه تحقیق و روش كار    3
فصل دوم:
تعاریف و قضایای مقدماتی    5
فصل سوم:
خواص اساسی از زیر مدول های اول    17
فصل چهارم:
خواص M رادیكالها و قضایای مربوطه به –R مدول های متناهیا تولید شده    37
فصل پنجم:
زیر مدول های تولید شده توسط پوش یك زیر مدول    42
فصل ششم:
رادیكال زیر مدول ها    55
فصل هفتم:
مدول های بسته    69
منابع فارسی    76
منابع انگلیسی    77
چكیده انگلیسی    78
واژه نامه    79

======================

فصل اول این تحقیق شامل هدف و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و قضایای مقدماتی است. فصل سوم خواص زیر مدول های اول می باشد. فصل چهارم شامل خواص -M رادیكال ها می باشد.

فصل پنجم با تعریف مفاهیم پوش یك زیر مدول یا E(B) و M-radB شروع شده است. و ارتباط بین زیر مدول های تولید شده توسط آنها با رادیكال زیر مدول ها بررسی شده و همچنین شرایط هم ارزی كه یك حلقه می تواند در فرمول رادیكال صدق كند بررسی شده است.

در فصل ششم حلقه R یك حلقه PID و مدول A نیز مدول آزاد Rn در نظر گرفته شده است و نشان می دهیم اگر B زیر مدول A باشد آن گاه ....

هدف:

بررسی خواص اساسی از زیر مدول های اول و خواص -M رادیكالها و هدف نهایی بررسی مفاهیم پوش یك زیر مدول و برهان قضیه 1 و 2 گفته شده در مقدمه و چكیده تحقیق می باشد.

پیشینه تحقیق و روش كار:

برای گردآوری این تحقیق از ژورنالهای مختلف ریاضی در گرایش جبر موجود در كتابخانه های معتبر مانند IPM استفاده شده است و هنوز در هیچ كتاب درسی در سطح كارشناسی ارشد و دكترا مفاهیم فوق نوشته و بررسی نشده است.

...