دستورالعمل‌ عملیاتی دریافت، جابجایی، انبارش و امحا نمونه های آزمایشگاه معدن

دستورالعمل‌ عملیاتی دریافت، جابجایی، انبارش و امحا نمونه های آزمایشگاه معدن
رشته تحصیلی : معدن

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 3

حجم فایل (به کیلوبایت) : 29

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2500 تومان

خرید و دانلود

فهرست مطالب

عنوان

هدف

دامنه کاربرد

صلاحیت علمی کاربر

اصول کار

شرایط محیطی ازمون

تجهیز ات ومواد لازم

اماده سازی نمونه

کالیبراسیون نمونه های مرجع

روش کار

محاسبات

ارزیابی نتایج

گزارش تست

موارد ایمنی

مراجع 

دستور العمل عملیاتی دریافت جابجایی و انبارش و امحا نمونه های ازمایشگاه هر نمونه پس از ورود به ازمایشگاه روندی را طی می کند و برای مدتی نگهداری میشود و در نهایتبه روش مخصوص به خود امحا می گردد نگهداری نمونه هابه منظور تست مجدد و بررسی صحت و انجامکنترل میانی و مقایسات بین ازمایشگاهی انجام میشود ....