پاورپوینت اعداد مختلط

پاورپوینت اعداد مختلط
رشته تحصیلی : ریاضی

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1754

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

اعداد مختلط

مطالب:
تعریف
مثال
جمع و تفریق اعداد مختلط
تبدیل لاپلاس
تبدیل لاپلاس : (Laplace Transform)  
خاصیت اول
خاصیت دوم
خاصیت سوم
خاصیت چهارم
تبدیل لاپلاس توابع پرکاربرد (متداول(
خواص و قضایای تبدیل لاپلاس به طور خلاصه و به ترتیب اهمیت عبارتند از:
قضایای تبدیل لاپلاس
شرط وجود تبدیل لاپلاس
شیفت زمانی
تبدیل لاپلاس تابع پالس
تبدیل لاپلاس ضربان ایده آل
تبدیل لاپلاس توابع انتگرالی
تبدیل مشتق یک تابع
انتگرال کانولوشن
معکوس تبدیل لاپلاس
برای توابع Strictly proper
EXAMPLES